ÖSTERSUNDS MYNTKLUBB är en sammanslutning av 
personer som har myntsamlande som HOBBY.
Klubben bildades 1974 och har idag c:a 100
medlemmar.

Östersunds Myntklubb har sedan 10-års jubileet
1984 årligen utgivit ÖSTERSUNDS LOKALMYNT.
Åtsidan har alla år prytts av Östersunds vackra 
rådhus. Frånsidan har varje år nytt motiv, 
som oftast är något lokalt jubileum eller 
någon stor lokal händelse. 

1999 års lokalmynt pryddes av den lokala 
ångbåten S/S Östersund!

Mer info om lokalmynten hittar du på en av 
myntklubbens sidor som heter "om lokalmyntet"

Vi har månadsmöten i regel sista torsdagen 
varje månad på Folkets Hus i Östersund 
kl 19:00, alla är hjätligt välkomna!

Myntklubbens olika sidor

Startsidan:
Om lokalmynten:
Aktuellt & Nytt:
Myntrelaterade länkar:

My URL: http://come.to/example

V3-URL
I got it for free at http://come.to