Östersunds Lokalmynt

ÖSTERSUNDS MYNTKLUBB
Har årligen utgivit
ÖSTERSUNDS LOKALMYNT
Ända sedan 1984 då klubben
firade sitt 10-årsjubileum.
Åtsidan har alla år prytts av
Östersunds vackra Rådhus
medan frånsidan har haft nytt
motiv varje år, enligt nedan.

1984 Myntklubben 10 år
1985 S/S Thomée 110 år
1986 Östersund 200 år
1987 Frösötornet 5 år
1988 Frösö Zoo 25 år
1989 Tullkammaren 100 år
1990 Frösö Runsten
1991 Gamla Teatern
1992 Peterson-Berger
1993 A4 100 år
1994 Trädgårdsodlarefören-
   ingen 100 år
1995 Oscarsbron
1996 F4 70 år
1997 Wargentinsskolan 100 år
1998 Vallsundsbrons invigning
1998 Vallsundsfärjans minne
1999 S/S Östersund 125 år
2000 Expo-Norr 50 år

Aktuellt mynt kan beställas 
genom att skicka ett mail till 
Östersunds Myntklubb
Adress: 
Ostersund.myntklubb@telia.com

Myntklubbens olika sidor

Startsidan:
Om myntklubben:
Aktuellt & Nytt:
Myntrelaterade länkar:

Östersunds Myntklubb

ostersund.myntklubb@telia.com
Box 28
832 21 Frösön
Sweden